Založit webové stránky nebo eShop

ZKO Beroun

Vážení sportovní přátelé a příznivci kynologie!

 

Rádi bychom vás pozvali na Obranářský závod v kategoriích: ZM,ZVV1,ZZV2. Mimo stop.

Závod se koná v neděli 14.května 2017 na cvičišti v Berouně na Zavadilce.

 

Prezentace závodníků:od 07.45 hod do 08.45 hod.

 

Uzávěrka přihlášek:01. Května 2017.

 

Startovné: 200,-Kč,mládež do 18 let 100,-Kč

 

Přihlášky zasílejte: Eliášek Antonín

Puchmajerova 1313 266 01 Beroun

Tel.: 607814956 e-mail: endy.asek@seznam.cz

Rozhodčí: Miroslav Melichar,Jiří Havránek st.

 

Závodit se bude v těchto kategoriích:

 

ZM zúčastnit se mohou psi s nejvyšší zkouškou ZM.

ZVV1 zúčastnit se mohou psi s nejvyšší zkouškou ZVV1.

ZVV2 zúčastnit se mohou psi bez omezení.

 

Občerstvení je zajištěno po celou dobu trvání akce.

Háravé feny se mohou závodu zúčastnit,musí být nahlášeny pořadateli ihned při příjezdu a budou závodit jako poslední.

Při rovnosti bodů rozhoduje:Obrana,poslušnost,los

U kategoriích dle zkoušek ZM,ZVV1,ZVV2 se provádí průzkum terénu na makety.

Povinnosti závodníků:Včas podat přihlášku,řídit se pokyny pořadatele,mít řádně zajištěného psa.

Závodník zodpovídá za případné škody způsobené psem.

Předložit při prezentaci: platný očkovací průkaz,platnou legitimaci ČKS.

 

Protesty:Kterýkoliv účastník může podat protest do 15.min.od skutečnosti proti níž protestuje.Protest se podává vedoucímu akce,vklad 300,-Kč.V případě zamítnutí protestu,vklad propadá ve prospěch pořadatele.Verdikt rozhodčího je konečný a nelze proti němu protestovat.

Protest se podává ve znění zkušebního řádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist